Reklamasjonsrett
Hengekøye.com gir reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven, som omfatter fabrikasjons- og material feil oppstått ved normal bruk. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått som følge av feil bruk, dårlig vedlikehold, vold eller uautoriserte endringer. Reklamasjon på grunn av feil og mangler, som burde blitt oppdaget ved vanlig undersøkelse av varen, skal meldes Hængekøje Butikken i løpet av rimelig tid etter mottatt vare. Varen kan på disse grunnlag returneres for reparasjon, varebytte eller etter avtale evt. kreditering. I forbindelse med reklamasjon saker betaler Hængekøje Butikken retur omkostninger etter normalt omfang.

Ved feil, mangler eller evt. uteblitt leveranser rettes henvendelsen til:

Hengekøye.com Tropical


Grydebjergvej 2, Bennebo


DK - 4440 Mørkøv Danmark


+45 - 33 31 29 27


Danmark


E-post: brugskunst@gmail.com

Vareretur skjer også til denne adressen - merk at vi ikke tar mot pakker sendt pr. oppkrav. Retur kan også skje ved ikke å motta eller avlevere varen personlig hos oss. Det er ikke et krav, men ekspedisjonen blir enklere, dersom god informasjon følger returen - eksempelvis kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvor kreditering kan foregå, kopi av evt. tidligere korspondanse mm.

Returnerte varer eller forskuddsbetalte varer som avbestilles før utsendelse, vil det skje en hel eller delvis refusjon av kjøpesummen. Refusjon skjer normalt alltid ved overføring til bankkonto. Hengekøye.com Tropical har derfor bruk for opplysninger om


registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse opplysningene kan gis pr. E-post eller en annen vanlig korspondanse form.Hængekøje Butikken yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Hængekøje Butikken indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Hængekøje Butikken returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Hængekøje Butikken


Grydebjergvej 2, Bennebo


DK - 4440 Mørkøv


+45 59275305


Danmark


Email: haengekoje@gmail.com

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Hængekøje Butikken har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.